top of page

Op zoek naar het onzichtbare

De liefde voor het schilderen is mij gegeven door mijn beide ouders. Ze brachten mij de basistechnieken van het olieverf schilderen bij toen ik 15 jaar oud was. Na een fotografie opleiding aan de Koninklijke Academie voor  Schone kunsten te Antwerpen haalde ik  een getuigschrift schilderen  aan de Stedelijke Academie te    St. Niklaas. Van 1995 tot 2000 bestudeerde ik de klassieke schildertechnieken aan de restauratie afdeling van de Kunstacademie te Wilrijk - Antwerpen.

Nooit betracht een grote schilder te willen worden experimenteerde ik met medium, onderwerp, stijl en technieken. Dit resulteerde uiteraard in verschillende soorten schilderijen die ik later klasseerde als studiewerk. Na een tijd werd mij de olieverftechniek te traag vanwege het lange droogproces. Ik wou sneller werken vooral door de grotere hoeveelheid ideeën die ik kreeg samen met een tekort aan tijd. Acrylverf van hoge kwaliteit nam toen over. Ik leerde een techniek aan om een resultaat te bereiken dat sterk vergelijkbaar was met die van olieverf. Wanneer later mijn werk meer volwassen werd kwam een visionaire stijl naar voren. Ik zocht naar een manier de schoonheid van de natuur te combineren met figuren. Met verbinding en  liefde voor de natuur, het bewonderen van luchten met hun wolken en het sublieme licht over onze groene wereld, werd zij het perfecte raamwerk voor vrouwelijke wezens die als mystieke, stille dromers de essentie van het menselijke leven tonen.

Hiervoor wordt een onbevooroordeelde perceptie vanuit een open geest gevraagd van de toeschouwer. Alleen op deze manier kan iets van mijn visie gemakkelijker aangevoeld worden. Het toont een herontdekte realiteit, weg van de oppervlakkigheid van de materialistische wereld. Verwelkom dus de affectie die je in je hart voelt bij het zien van mijn schilderijen en vooral, geniet van de show...

<<<

     In search of the invisible

 

I inherited the love for painting from both my parents. They taught me the basic techniques of oil painting when I was only 15 years old. After a photography training in the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp I got a degree in painting at the Academy of Art in the city of St. Niklaas. In the late nineties I studied the different classical painting techniques in the 'department of restoration techniques'

of the Academy of Art in Wilrijk-Antwerp.

Never wanting to be a great painter, I experimented with different tools like medium, subject, style and techniques. This of course was resulting in different kind of paintings later on classified as study material. At that time the technique of oil painting seemed to work a bit too slow. I wanted to paint much faster because of the abundance of ideas and the lack of time. It was then that acryl painting took over. I taught myself to use it the way I did with oil. When my work became more mature, an obvious style was unrolled showing a visionary world. I was looking for a way to express the beauty of nature in combination with figures. My connection with and the love for nature, admiring the skies with their clouds and sublime light surrounding the world of vegetation became the perfect framework for female creatures. Those mystical, silent dreamers are showing the essence of life.

For this, an unbiased perception with an open mind is asked from the spectator. Only in this way something of my vision becomes evident as a new reality. It opens a new ability for mankind away from the superficiality of the materialistic world. Welcome the affection between your heart and my paintings.

I hope you will enjoy the show.

<<<

English Text paintings
bottom of page